Go to Top

Fortificacions i torres de defensa

 

Durant el Segle XVI, i fins al Segle XIX, es van construir nombroses fortificacions i torres de guaita i defensa, per prevenir i lluitar contra les incursions dels pirates i corsaris.

Les masies i edificacions rurals pròximes a la costa van haver de ser fortificades amb torres i muralles.

Molts d’aquests vestigis d’una època turbulenta ja han desaparegut o queden només les seves ruïnes.

La Fundació Aurora promourà que tots ells siguin catalogats i fets valdre, per tal que puguin ser visitats tant pels nens i joves com pels seus familiars, i es generi d’aquesta manera un potent moviment de turisme cultural.

Un mapa recollirà la ubicació de tots els vestigis d’aquella època, i promourem que els ajuntaments i les autoritats responsables de la gestió del Patrimoni els consolidin i restaurin.

La Fundació Aurora demanarà a nens i joves, a historiadors professionals i aficionats que recullin contes, llegendes i històries de pirates, a fi de poder publicar-les totes, perquè la memòria d’aquells temps romangui per al coneixement de les futures generacions.